Renate
På location
© Alasan Paulsen
Retusj: Jeanette Mathisen